KLOKKIJKEN
TYPE APPLICATIEfreeware
BESCHIKBAARHEIDonmiddellijk online uitvoeren
VINDPLAATS
EXTRAgeen
DOELGROEP1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, zorg
LEERGEBIEDwiskunde
DOMEINwerken met tijdstip en duur
THEMAnieuwjaar, kindje op komst, ik, huis, feest en vertier, vakantie en vrije tijd, sport en spel,...
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTENeindtermen wiskunde: ET wis 2.12
LEERPLANDOELENwiskunde: MR69
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUSConcrete doelstellingen:

Op een analoge klok:

-de tijd aflezen en aanduiden, de tijd noteren en tijdsaanduidingen lezen en correct interpreteren op een analoge klok tot op een uur en een halfuur nauwkeurig (1ste)
-de tijd aflezen en aanduiden, de tijd noteren en tijdsaanduidingen lezen en correct interpreteren op een analoge klok tot op een kwartier nauwkeurig (2de)

Op een analoge en digitale klok:

-de tijd aflezen en aanduiden, de tijd noteren en tijdsaanduidingen lezen en correct interpreteren op een analoge en digitale klok tot op een minuut nauwkeurig (3de)
-de tijd aflezen en aanduiden, de tijd noteren en tijdsaanduidingen lezen en correct interpreteren op een analoge en digitale klok tot op een seconde nauwkeurig (4de - 6de)

Toepassing 1: "Klokkijken leren"
  • De Wijzerklok: de twee wijzers van de wijzerklok worden met behulp van de muis gedraaid. Als de muiscursor over een wijzer wordt bewogen dan zal de actieve wijzer oplichten. Klik met de muis op de wijzer, houd de muisknop ingedrukt en beweeg de wijzer naar een nieuwe stand. De klok is standaard zo ingesteld dat de wijzers naar een 'geldige' positie op de klok springen. De uurwijzer zal zich op een geldige stand instellen ten opzichte van de minutenwijzer. Als de minutenwijzer in een nieuwe stand gebracht wordt, zal de uurwijzer opnieuw een geldige stand bepalen. Dit wijzergedrag is instelbaar op het instellingenvenster. De uurwijzer draait standaard met een stap grootte van 6 minuten. De minutenwijzer draait standaard met een stap grootte van 1 minuut. Dit is ook instelbaar op het instellingenvenster.
  • De Cijferklok: de cijferklok (de digitale klok) bestaat uit een digitaal display met vier afzonderlijk bedienbare cijfers. De klok kan ingesteld worden door gebruik te maken van de knoppen onder de cijfers. Klik herhaaldelijk op de 'min' of 'plus' knop onder het uur of de minuut om de gevraagde tijd in te stellen. Houd de knop langer ingedrukt om de cijfers sneller te laten lopen. De cijfers kunnen ook direct via het toetsenbord ingevoerd worden. Klik op het display om een cijfer actief te maken. Een knipperende cursor verschijnt onder het actieve cijfer. Standaard staat de cijferklok zo ingesteld dat cijfers die niet kunnen worden ingevoerd op een bepaalde positie, gebruikt worden voor de eerstvolgende positie. Als bijvoorbeeld een 9 wordt ingevoerd op de eerste positie van het uur zal dit vertaald worden naar '09' . Deze werking van de klok kan gewijzigd worden in het instellingenvenster. De cijferklok werkt standaard met vier dagdelen: 0 - 5 nacht / 6 - 11 ochtend / 12 - 17 middag / 18 - 23 avond In het instellingenvenster kan ook gekozen worden voor twee dagdelen: 0 - 11 voor de middag / 12 - 23 na de middag
  • Toets: in deze modus krijgt de leerling een aantal vragen over de wijzerklok en/of over de cijferklok. Het aantal vragen per niveau en soort klok is instelbaar in het instellingenvenster. In de toetsmodus is de helpfunctie uitgeschakeld. Het aantal pogingen staat in de toetsmodus altijd op 1. Als er voldoende vragen goed zijn beantwoord, wordt het Klokkijkendiploma aan de leerling uitgereikt.
Toepassing 2: "De klok lezen" - "De digitale klok"
  • deel 1: de analoge klok lezen + aanduiden
  • deel 2: de digitale klok lezen + noteren + aanduiden
Toepassing 3: "Hoe laat is het ?"
  • variatie 1: zet de passende klok bij het gegeven uur, halfuur, kwartier, ...
  • variatie 2: geef aan hoeveel minuten zijn verstreken
Toepassing 4: "De klok oefenen"

Het juiste uur in digitale vorm invullen, rekening houdend met het dagdeel (nacht, voormiddag, namiddag, avond). Je kan zelf bepalen hoeveel oefeningen per sessie. Iedere beurt geeft andere combinaties.
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING 
BRONNEN http://www.dadsproject.com/Klokkijken/klokkijken.htm (klokkijken)
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal (kloklezen)
http://www.cbehalle-vilvoorde.be (hoe laat is het ?)
http://www.axland.be (de klok oefenen)
SAMENSTELLERGéry De Munter