WEERSTATION
TYPE APPLICATIEfreeware
BESCHIKBAARHEIDonmiddellijk online uitvoeren
VINDPLAATShttp://www.weerstationmechelen.be
EXTRAprintklare werkbladen
DOELGROEP4de, 5de, 6de
LEERGEBIEDwero
DOMEINin de tijd ordenen en meten, kaartvaardigheid, natuurkundige aspecten
THEMAhet weer
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTENeindtermen wereldoriëntatie: 1.8, 5.2, 6.3, 6.11
LEERPLANDOELENwereldoriëntatie: 7.24, 7.25, 8.9, 9.8, 9.9
wiskunde: G28, MR 73, MR 74, MR 90
ICT EN LEERPROCESzie ICT-deelcompetenties
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUSOmschrijving: Weerstation op computer

Concrete doelstelling:
Gedurende een hele periode de evolutie volgen van temperatuur, windrichting, hoeveelheid neerslag, verlenging of verkorting van de dagen, ...

Aanpak:
  • De leerlingen kunnen dagelijks (liefst op eenzelfde tijdstip) de "weercomputer" raadplegen. Dit kan gebeuren adh van een beurtsysteem.
  • Een leerling leest de meest gangbare waarden voor. (temperatuur, windrichting en windsnelheid, hoeveelheid neerslag, zon op en zon onder,..)
  • De andere leerlingen noteren deze gegevens op hun grafiekbladen.

Duur: Dit kan dagelijks gebeuren gedurende een 5-tal minuutjes.
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING 
BRONNEN 
SAMENSTELLERKoen Steyaert