RUIMTELIJKE ORIËNTATIE
TYPE APPLICATIEdossier
BESCHIKBAARHEIDonmiddellijk online uitvoeren, of downloaden en installeren
VINDPLAATSzie "aanpak"
EXTRAprintklare werkbladen, info en/of dossier
DOELGROEPjongste kleuters, oudste kleuters, 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de
LEERGEBIEDwero, nederlands, wiskunde, muzische opvoeding, lichamelijke opvoeding, leren leren
DOMEINbreuken, negatieve getallen, schatten en afronden, bewerkingen met natuurlijke getallen, bewerkingen met breuken, vergelijken zonder maateenheid, werken met lengtematen, werken met oppervlakte, ruimtelijke oriëntatie, meetkundige relaties, meetkundige toepassingen, begrijpend lezen (decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen, integreren), voortgezet lezen (decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen, integreren), ruimtebeleving, ruimtelijke inrichting, kaartvaardigheid, beginnend geografisch besef, mobiliteit, de aarde als leefruimte, materialen, instrumenten, systemen, technisch denkproces, beeld, beweging, media, motorische competenties, eigen denkprocessen plannen, informatiebronnen gebruiken, leerinhouden en overtuigingen, losse gegevens leren, problemen oplossen, samenhangende informatie leren
THEMAoriëntatie, kaartbegrip
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN ontwikkelingsdoelen: OD wis 2.1, OD wis 2.2, OD wis 2.3, OD wis 2.4, OD wis 2.5, OD wis 3.1, OD wis 3.2, OD wis 3.3, OD wis 3.4, OD muz 1.1, OD lo 1.30


ontwikkelingsapecten: 4, 6, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 26, 44, 45, 48, 50, 53, 54, 61, 66, 71, 72, 74, 78, 82, 83, 85
LEERPLANDOELEN wereldoriëntatie: 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.13, 0.14, 0.15, 1.8, 1.15, 1.16, 2.4, 2.8, 3.3, 3.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.13, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.11, 7.13, 7.17, 7.18, 7.23, 7.24, 7.26, 7.27, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13, 8.15, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.17, 9.20, 9.21


wiskunde: MR1, MR14, MR16, MR17, MR18, MR19, MR2, MR20, MR23, MR24, MR25, MR26, MR27, MR28, MR29, MR3, MR30, MR31, MR32, MR33, MR35, MR36, MR37, MR38, MR39, MR4, MR40, MR41, MR42, MR43, MR44, MR45, MR46, MR47, MR5, MR6, MR7, MR8

bewegingsopvoeding: D 1.1.1.5
ICT EN LEERPROCESzie ICT-deelcompetenties
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUSAanpak:

jk ok 1 2 3 4 5 6
herkennen van kleuren en symbolen
 1. memory
 2. zelf puzzel maken met eigen foto
 3. zelf een foto maken van de eigen klas,
  eigen speelplaats(-tuig)
  en de klas naast de eigen klas
kleuren met Musti
 1. zeeslag
 1. fotozoektocht in de school
 2. zeeslag
 3. knutselen van een kompas
  (klik ook hier of hier)
 1. google maps (school en gemeente)
 2. GIS foto’s
 3. routeplanner
 4. zeeslag
 1. google earth
 2. Flashearth
 3. Seterra
 4. dadsproject
 5. reliëf, rivieren
 6. webcams op aarde
 7. zeeslag
 8. coördinatenspel
 9. helikopter
 1. google earth
 2. Flashearth
 3. Seterra
 4. dadsproject
 5. reliëf, rivieren
 6. webcams op aarde
 7. zeeslag
 8. helikopter
keuzebord,
hoekenwerk,
kapstoksymbool
pictogrammen,
verkeersborden,
kapstoksymbool
legende klasmaquette omzetting klasmaquette naar plattegrond plattegrond van de school/gemeente kaart België
en Europa
wereldkaart
          huisjes draaien
            huisjes bouwen, nabouwen
            blockcad + stappenplan
  reeksen
 1. matrix
 2. parkeer
doolhof
          city creator
  tetris

Duur (lestijden):

afhankelijk van de activiteit gaande van 10 min (reeks) tot projectweek
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING 
INSTRUMENTELE VAARDIGHEID 
BRONNEN
SAMENSTELLERKoen Steyaert, Kurt Dossche, Sofie Verleye