WAPENSTILSTAND
TYPE APPLICATIEwebpad
BESCHIKBAARHEIDdownloaden en uitvoeren
VINDPLAATShttp://www.inflandersfields.be
EXTRAprintklare werkbladen
DOELGROEP4de, 5de, 6de
LEERGEBIEDwero
DOMEINin de tijd ordenen en meten
THEMAWapenstilstand, 11 november, vrede
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN
LEERPLANDOELENwereldoriëntatie: ET-tijd 5.5, ET-tijd 5.6, ET-tijd 5.7, ET-tijd 5.8, ET-tijd 5.9
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS Omschrijving:
-klassikaal bespreken van de opdrachtenkaart voor de leerlingen
-zelfstandig - individueel of in groepjes van 2 - de vragen oplossen
-bespreken van de gevonden oplossingen

Concrete doelstellingen:
-11 november plaatsen binnen het geheel van historische gebeurtenissen van ons land en Europa.
-de oorlogsgebeurtenissen in een korte beschrijving weergeven vanuit de opgedane achtergrondkennis.

Leermiddelen:
-deze les gaat door in de computerklas. De leerlingen gaan online op het internet.
-ook in hoekenwerk met de computers in de klas (waar internet beschikbaar is ) kan dit prima gebruikt worden.

Beginsituatie:
-de leerlingen kennen beginselen van het internet.

Werkbladen met opdrachten:
-opdrachtenblad in bijlage

Duur: tot 100 minuten
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING-De vragen kunnen verdeeld/aangepast worden naargelang van de leeftijd.
-De titularis kan de vragen wijzigen.
-Een verwerking in een kort werkstukje (bijvoorbeeld in powerpoint ) is een mogelijke optie.
BRONNENKlascement EduDoc 355 - toegevoegd door Bart Neirynck
SAMENSTELLERGéry De Munter