LEERLIJN WERKWOORDPELLING
TYPE APPLICATIEfreeware en online werken
BESCHIKBAARHEIDonmiddellijk online uitvoeren, of downloaden en installeren
VINDPLAATS http://www.praktijkonderwijs.com
http://www.pcb-derank.nl
http://danielbilliau.classy.be
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal
http://users.telenet.be/jossoft
http://www.leestrainer.nl/Leerlijn werkwoorden/index.htm
http://www.xs4all.nl/~tluif/wwvormen.html
http://www.onlineklas.nl/wwoefenen
http://www.ewoc.be
EXTRAprintklare info voor de coach
DOELGROEP(1ste), 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, zorg
LEERGEBIEDnederlands
DOMEINwerkwoordsvormen, nadenken over woorden, zinnen en tekststructuur
THEMA
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN eindtermen nederlands: ET ned 4.7, ET ned 4.7, ET ned 6.3*, ET ned 6.4
LEERPLANDOELENnederlands: NED SP-L.4.2, NED SP-L.4.1, NED SP-L.4.2, NED SP-L.4.3, NED TB-8.9.6.1/9, NED TB-8.10.3.1/4, NED TB-L8.19/27, NED TB-L.8.37/42
ICT EN LEERPROCESzie ICT-deelcompetenties
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUS Concrete doelstellingen :
 • herkennen, aanduiden van de persoonsvorm en het onderwerp in zinnen
 • de persoonsvorm ontdekken a.d.h.v. de ja/nee-vraag, de getalproef, verandering van tijd
 • losse zinsdelen kunnen ordenen tot een zin
 • meedelende en vragende zinnen bouwen
 • herkennen en benoemen van de juiste leestekens
 • weten wat de noemvorm is en hanteren
 • weten wat de persoonsvorm is en gebruiken
 • de tegenwoordige en verleden tijd correct hanteren
 • weten wanneer er klankverandering is en wanneer niet in een werkwoord en gebruiken
 • het werkwoordschema kennen
 • zinnen met een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde herkennen
 • binnen het gezegde het werkwoordelijk gezegde aanduiden en benoemen

Beginsituatie :
 • de leerlingen situeren in hun niveaugroep van taalbeschouwing en werkwoordspelling

Aanpak (horizontale leerlijn via de gegeven of vergelijkbare applicaties) :


I. Taalbeschouwend oefenen op woord- en zinsniveau (L1-L6)

II. Schrijven : oefenen op werkwoordspelling (L2-L6)

 • fase 1 :
  losse oefeningen

  a) werkwoordspelling (stam, uitgang, sterk/zwak) (L2-L3-L5-L6)

  b) werkwoorden in tegenwoordige tijd, verleden tijd, deelwoord (elke week nieuwe oefeningen) (L4-L6)

  c) persoonsvorm, deelwoorden (hoorbare eind-t) via http://users.telenet.be/jossoft 28 tot 37 (programma downloaden en installeren):

  1. bij zinnen in de tegenwoordige of in de verleden tijd op persoonsvormen klikken
  2. bij losse persoonsvormen eerst klikken op die in de tegenwoordige tijd en daarna op die in de verleden tijd (en omgekeerd)- met en zonder klankverandering
  3. in zinnen op meerdere plaatsen een persoonsvorm typen van een gegeven werkwoord
  4. bij zinnen in de tegenwoordige of in de verleden tijd op alle persoonsvormen en op alle deelwoorden klikken
  5. bij losse persoonsvormen en deelwoorden eerst klikken op de persoonsvormen en daarna op de deelwoorden
  6. bij persoonsvormen en deelwoorden wisselend klikken op de gevraagde werkwoordvorm
  7. in zinnen op meerdere plaatsen een persoonsvorm of een deelwoord typen van een gegeven werkwoord

  d) aanvullen met d, t, dt

 • fase 2 :
  werken via een algoritme

  e) kwelwerk : volledige leergang werkwoordspelling; zie aparte fiche (L4-L5-L6)

 • fase 3 :
  zelfinstructie (L5-L6)

 • fase 4 :
  diagnose (L4-L6)
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRINGUitbreidingsmogelijkheden, andere oefeningen:

http://www.spelling.tormentil.nl

INSTRUMENTELE VAARDIGHEID 
BRONNENICT 2-daagse
SAMENSTELLERFilip Dhaenens, Jan De Latter, Danny Lataire, Géry De Munter