RAADSELFILMPJES EN TEKENDICTEES
TYPE APPLICATIEfreeware
BESCHIKBAARHEIDonline werken / downloaden en uitvoeren zonder installeren
VINDPLAATS (url) 
EXTRAprintklare werkbladen
DOELGROEPoudste kleuters, 1ste
LEERGEBIEDnederlands
DOMEINRUBRIEKluisteren: boodschappen decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen
THEMAherfst, sinterklaas, Kerstmis, halloween
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTEN ontwikkelingsdoelen: OD muz 1.3, OD muz 1.4, OD muz 1.5
ontwikkelingsapecten: 41, 37, 6
LEERPLANDOELEN
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUSEen digitaal tekenprogramma didactisch-creatief benutten.

Opdrachten:

stap 1: raadselfilmpjes + vrij tekenen en experimenteren met Imagination Cubed (alternatief: Paint of Tux Paint)
-bekijk en gebruik raadselfilmpjes om ideeën op te doen; bij raadselfilmpjes verschijnt op het scherm geleidelijk aan een beeld van een voorwerp dat de kinderen samen raden, een denkoefening waarbij de kinderen proberen zich op basis van deelinformatie een geheel voor te stellen. Deze oefening kan individueel, per duo, met een coach of samen in groep gebeuren. Voorbeelden op http://users.belgacom.net/raadsel.filmpjes.
-de kinderen kunnen daarna in een overzichtelijke en aantrekkelijke omgeving allerlei tekeningen produceren en die als filmpje laten afspelen; het is ook mogelijk dit samen met iemand anders te doen.

stap 2: tekendictees
-een tekendictee is een luisteropdracht
-de leerkracht dicteert een reeks opdrachten
-de kleuters krijgen dan voldoende tijd om de juiste handelingen uit te voeren. Zeer geconcentreerd luisteren, deze informatie tijdelijk in het geheugen opslaan en een verbale instructie correct omzetten in een handeling zijn basiselementen bij deze activiteit.
 • Voorbeeldopdracht:
  -teken een boom met kale takken
  -aan de takken teken je gele, groene, rode bladeren
  -naast de boom teken je een rode paddestoel met witte stippen
  -bovenaan teken je een zon en 2 wolken
 • Voorbeeldopdracht rond het thema de herfst: kleur, grootte, hoeveelheden, begrippen van rangorde komen aan bod.
  -we tekenen met een kleurpotlood (tool kiezen) en nemen als kleur bruin.
  -we tekenen drie bomen naast elkaar van groot naar klein
  -in de eerste boom hangen 5 gele herfstblaadjes (kiezen dus kleur geel)
  -in de middelste boom hangen 3 rode herfstblaadjes (kiezen dus rode kleur)
  -in de laatste boom hangen 2 groene herfstblaadjes (kiezen groen)
  -tussen de eerste en de tweede boom zit een konijn. We nemen terug de bruine kleur.
  -op de grond liggen veel kastanjes
 • Voorbeelden van tekendictees: voorbeeld lesplan en instructies
Tips:
-spreid dit onderwerp over verschillende lestijden
-een paar keer vrij met dit programma laten experimenteren is een vereiste om tot een goed resultaat te komen bij het tekendictee.
-de verschillende functies bij dit programma laten verkennen, nl. een dikke lijn kies je voor dik potlood, dunne lijn voor dun potlood, verschillende kleuren kunnen aanklikken,….
-eenmaal de kleuters goed overweg kunnen met de activiteit van ICT-ondersteunde tekendictees stellen we positieve effecten op hun zelfbeeld en zelfwaardegevoel vast: print de resultaten, leg ze voor aan de groep voor een bespreking. Kinderen leren hoe men het werk van anderen kan respecteren en waarderen. Geef de print mee naar huis, of publiceer de werkjes op de schoolwebsite.

Moeilijkheidsgraad:
-bij tekendictees met de computer is het niet zo makkelijk voor de kleuters de ruimte juist in te schatten
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING-instructies aanpassen aan de kinderen
BRONNEN"ICT-gebruik in kleuteronderwijs: Springplank" p.21 / EduWare 207 - toegevoegd door Geert vanhouwaert
SAMENSTELLERGéry De Munter