LETTERVOLGORDE
TYPE APPLICATIEfreeware
BESCHIKBAARHEIDonmiddellijk online uitvoeren
VINDPLAATShttp://danielbilliau.classy.be/potatoes/menubis.htm
EXTRAprintklare werkbladen
DOELGROEPoudste kleuters, 1ste, 2de, 3de, zorg
LEERGEBIEDnederlands
DOMEINvoorbereidend en aanvankelijk lezen
technisch en begrijpend lezen: decoderen, begrijpen, interpreteren, verwerken, beoordelen, integreren
THEMAlezen
EINDTERMEN - ONTWIKKELINGSDOELEN - ONTWIKKELINGSASPECTENeindtermen nederlands: ET ned 4.7
LEERPLANDOELEN
LESDOELEN - AANPAK - NIVEAUSOmschrijving:
Oefenen van de lettervolgorde

Opdrachten:

a) voorbereidende fase met prentjes van twee- of drieletterwoorden (www.klascement.net - EduDoc 911)
 • fase 1: alle prentjes hangen aan bord, lkr hakt een woord en lln zoeken het bijpassende prentje en benoemen het, indien juist: ll krijgt het prentje (auditieve synthese)
 • fase 2: alle prentjes hangen aan bord; ll benoemt een prentje en hakt het vervolgens in stukjes; indien juist: ll krijgt het prentje (auditieve analyse)
 • fase 3: prentjes worden aangeboden tijdens hoekenwerk als opdrachtenkaartjes bij ganzenbord
 • fase 4: prentjes zijn verdeeld over de lln ;rubriceeroefening aan bord volgens begin- of midden- of eindklank (wie heeft een prentje met in het midden de 'aa' van daan?
 • fase 5: enkel de prenten waarvan de begin-, midden- of eindklank kunnen schrijven, worden verdeeld, rubriceeroef aan bord (zie fase 4: korte klanken, lange klanken in het midden, ...)

b) werken met de onlinetoepassing van http://danielbilliau.classy.be/potatoes/menubis.htm
DIFFERENTIATIE - REMEDIËRING
 • Voorbereidend lezen - auditieve synthese : mkm - mkmm - mmkm
 • 1: na letter m, na letter r, na letter v, na letter s, na letter p1, na letter p2, herhaling
 • 2: na letter t, na letter n, na letter b, na letter oo (1), na letter oo (2), na letter aa, dictee 'aa'
 • 3: na letter d, na letter oe, dictee 'ee', kruiswoord 'k', na letter k, na letter ij, na letter z, herhaling
 • 4: na letter h, na letter e, e/ee woord, na letter w, na letter o, o/oo woord, kruiswoord 'a', a/aa woord, na letter u1, herhaling
 • 5: tijdmachine 1, na letter eu, na letter j, na letter ie, tijdmachine 2, na letter l, na letter au, u/uu woord, lees/begrijp 1, lees/begrijp 2, lees snel 1, lees snel 2
 • 6: na letter g, tijdmachine 3, na letter ui 1, na letter ui 2, tijdmachine 4, wie doet wat ?, na letter au, lees snel 3, na letter f, lees/klik 1, na letter ei, lees/begrijp 3, lees/klik 2, schrijfletters, lees 1, lees 1b, lees 2, lees 2b, lees 3, lees 3b, lees 4, lees 4b, lees 5, lees 5b
 • 7: ja of neen 1, ja of neen 2, ja of neen 3, ja of neen 4, ja of neen 5, ja of neen 6, ja of neen 7, ja of neen 8, doewoord + t, ja of neen 9, ja of neen 10, ja of neen 11, sch- woord, schr-woord, hoofdletters, kies 1, kies 2, kies 3, kies 4, kies 5, kies 6
 • 8: wat is juist 1, wat is juist 2, wat is juist 3, wat is juist 4, wat is juist 5, wat is juist 6, wat is juist 7, kruiswoord , kruiswoord , kruiswoord 3, kruiswoord 4, volgorde 1, volgorde 1b, volgorde 2, volgorde 2b
 • 9: lees&begrijp 1, snellezen, lees&begrijp 2, lees&begrijp 3, lees&begrijp 4, lees&begrijp 5, lees&begrijp 6, lees&begrijp 7, lees&begrijp 81, lees&begrijp 9,lees&begrijp10, lees&begrijp 11, zinskeuze 1, zinskeuze 2, zinskeuze 3, leesvolgorde 1, leesvolgorde 2, leesvolgorde 3
 • 10: begrijp 1, begrijp 2, begrijp 3, begrijp 4, begrijp 5, begrijp 6, begrijp 7, begrijp 8, begrijp 9, begrijp 10, begrijp 11, begrijp 12, begrijp 13, begrijp 14, begrijp 15, begrijp 16, begrijp 17, begrijp 18, begrijp 19, begrijp 20
 • 11:d of t, ei of ij, keuzeverhaal, invulverhaal 1, invulverhaal 2, invulverhaal 3, begrijpverhaal 1, begrijpverhaal 2, begrijpverhaal 31, begrijpverhaal 4, begrijpverhaal 5, begrijpverhaal 6, dictee, dictee 2, dictee 3, dictee 4
 • 12: kruisdictee 1, kruisdictee 2, vervolg 1, vervolg 2, vervolg 3, vervolg 4, vervolg 5, vervolg 6, enkel/dubbel 1, enkel/dubbel 2, zinnen 1, zinnen 2, rijmen 1, rijmen 2, snellezen, speurder 1, eens rekenen, raadsels
 • denkspelen de toren, puzzel mee
 • AVI- leestesten gebaseerd op leessnelheid en -techniek. De leestest start onmiddellijk. De leerling leest luidop. De leerling moet de snelheid van de verschijnende of verdwijnende tekst kunnen volgen. Drie verschillende leesteksten per niveau.
BRONNENwww.klascement.net - EduDoc 911- prenten met drieletterwoorden toegevoegd door Ilse Vaesen
SAMENSTELLERGéry De Munter