PLANTEN EN ZAAIEN - L1 - L2
Verloop:

In dit atelier leiden we het thema 'Lente' in door het bekijken van een eenvoudige powerpoint. Daarna raden de leerlingen waarover het nieuwe thema zal gaan. Via een digitaal verhaal over de lente leren ze waaraan we zien dat het lente is. Daarna gaat het vooral over een aspect van de lente, namelijk het planten en zaaien. Door het bekijken van filmpjes ontdekken de leerlingen welke verschillende stappen er bij het planten en zaaien worden genomen. Ook bekijken ze een filmpje over de groeivoorwaarden van zaden. Dan mogen ze zelf waterkers zaaien met behulp van een stappenplan. Elke dag wordt er een foto genomen van het groeiproces. Deze foto's kan je op je blog plaatsen, laat de kinderen verwoorden wat ze vaststellen en plaats dit bij de foto op je blog. Het groeiproces van de waterkers kan ook in een tekenprogramma (bijv. Tuxpaint) worden voorgesteld.

documenten: