GOOGLE EARTH (leren over de polders, ...) - L4 - L6
Google Earth is een programma dat op allerlei manieren tijdens de les gebruikt kan worden. Het programma krijgt nog veel meer waarde als het gericht gebruikt wordt in aansluiting bij de methode. Google Earth biedt hiervoor veel mogelijkheden. In dit atelier maken we een opdracht in Google Earth bij een streek in ons land.