OPDRACHT 22

Tellen tot 20.


Maak zoveel mogelijk keren 20.