OPDRACHT 34

Vind je het juiste woord bij de tekening?