OPDRACHT 7

De kruisweg bestaat uit 15 staties; de tekeningen staan door elkaar.
Kun jij de zinnen van het knipblad losknippen en bij de juiste prent leggen en kleven?

Het knipblad kan je hier printen.
Toon je oplossing aan de juf of meester. Verbeter dan hier met het correctieblad.


1 Jezus wordt ter dood veroordeeld. 2 Jezus neemt het kruis op zijn schouders. 3 Jezus valt onder het kruis.
4 Jezus ontmoet zijn moeder. 5 Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. 6 Een vrouw droogt het gelaat van Jezus af.
7 Jezus valt voor de tweede maal. 8 Jezus troost wenende vrouwen van Jeruzalem. 9 Jezus valt voor de derde maal.
10 Jezus wordt van zijn kleren ontdaan. 11 Jezus wordt aan het kruis genageld. 12 Jezus sterft aan het kruis.
13 Jezus wordt van het kruis afgenomen. 14 Jezus wordt in het graf gelegd. 15 Jezus staat op uit de dood.