OPDRACHT 19

We maken een digitale puzzel over Pasen en de verrijzenis.
Klik op de foto.   Rijtjes en kolommen verschuiven.