OPDRACHT 2

We kiezen een tekening over Pasen en kleuren online.
Nadien kan je dezelfde tekening op papier kleuren.
Hoe beleef je dit?