OPDRACHT 6

We speuren naar eieren met Flip de beer. Juf, heb je een schatkaart en een parcours klaar?